47 DAYS Movie Trailer

Presenting you the official Trailer of #47DAYSTheatricalTrailer.

#SatyaDev, Pooja Jhaveri, Roshini Prakash, Sathya Prakash
Hari Teja, Ravi Varma, Srikanth Iyengar, Irfan, Baby Akshara, Mukthar Khan, Kireeti, Ashok Kumar. Under TITLE CARD ENTERTAINMENTS.