Lyrical Song : Tikamaka Makatika – Arjun Suravaram (Nikhil , Lavanya Tripati)